Ưu đãi từ VIB khi duy trì số dư tài khoản thanh toán.

Theo các nguồn tin sưu tầm từ nhiều ngân hàng. Rút tiền thẻ Vũng Tàu xin chia thẻ thêm một số kiến thức cơ bản khi dùng thẻ tín dụng VIB và nhiều thẻ khác từ các ngân hàng nhé.

Lợi ích từ việc duy trì số dư trong tài khoản giúp việc thanh toán tối thiểu hoặc thanh toán hết dư nợ thẻ khi đến ngày thanh toán. Tăng điểm tín dụng, tích luỹ điểm tiêu dùng từ chính ngân hàng phát hành thẻ. Nhân tiện Chúng tôi cũng đã cung cấp dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng Vũng Tàu. Giúp khách hàng luôn luôn đóng trước các kỳ thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.  Quý khách hàng luôn luôn phải lưu ý ngày sao kê của thẻ tín dụng mình.

Ưu đãi từ VIB khi duy trì số dư tài khoản thanh toán.

Trích một đoạn bài viết tại nguồn vnexpress.

” Theo đại diện VIB, lợi ích dễ thấy nhất khi duy trì số dư trong tài khoản thanh toán là người dùng yên tâm về việc thanh toán đúng hạn của các khoản vay, thẻ tín dụng, dịch vụ định kỳ. Lợi ích này nhờ tính năng tự động trích nợ từ tài khoản thanh toán, duy trì lịch sử tín dụng cá nhân. Khách hàng vay và chủ thẻ tín dụng có thể hưởng lợi nhiều nhất bởi nó ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng. Lịch sử tín dụng tốt sẽ là điểm cộng lớn khi giao dịch ngân hàng, đặc biệt khi có nhu cầu vay vốn, mở thẻ tín dụng, chấm điểm hạn mức tín dụng.

Việc thanh toán hay chia phí ăn uống theo nhóm tiện lợi hơn, kể cả khi mức tiền giao dịch nhỏ. Người dùng có thể chuyển khoản hoặc quét mã QR qua ứng dụng. Ngoài ra các ngân hàng đều ứng dụng công nghệ mở tài khoản trực tuyến kể cả ngày nghỉ mà không hồ sơ giấy tờ, không phải đến ngân hàng. Như tại VIB, khách hàng có thể mở tài khoản Digi qua định danh điện tử (eKYC) chỉ trong một phút. Tài khoản này mở cả ba loại: tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán toàn cầu VIB iCard, ngân hàng số (My Online bank và MyVIB).

Sử dụng Digi, khách hàng có thể hưởng 0% lãi suất vay cho dư nợ gốc tại VIB khi duy trì số dư trong tài khoản thanh toán. Khách hàng mới còn nhận hoàn tiền đến 500.000 đồng khi mở tài khoản, gửi tiết kiệm trực tuyến chỉ từ 50 triệu đồng cho kỳ hạn từ một tháng.”