Vietcombank điều chỉnh hạn mức rút tiền mặt với thẻ tín dụng quốc tế.

Nguồn bnews.vn

Vietcombank vừa thông báo điều chỉnh “Hạn mức rút tiền mặt” đối với các khách hàng đăng ký phát hành thẻ tín dụng quốc tế trên VCB Digibank.

Vietcombank điều chỉnh hạn mức rút tiền mặt với thẻ tín dụng quốc tế.

Cụ thể, đối với khách hàng đăng ký phát hành mới thẻ kể từ ngày 24/12/2021:
– Nếu khách hàng chưa hoàn thiện hồ sơ tại Vietcombank thì hạn mức rút tiền mặt bằng 0 VNĐ.
– Nếu khách hàng đã hoàn thiện hồ sơ tại Vietcombank thì hạn mức rút tiền mặt theo quy định của từng sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank.
Đối với khách hàng đăng ký phát hành thẻ trước ngày 24/12/2021:
– Nếu khách hàng chưa hoàn thiện hồ sơ tại Vietcombank thì hạn mức rút tiền mặt bằng dư nợ rút tiền mặt của khách hàng tính đến ngày 31/12/2021. Hạn mức rút tiền mặt sẽ được điều chỉnh về bằng 0 VNĐ khi khách hàng thanh toán hết dư nợ rút tiền mặt.
– Nếu khách hàng đã hoàn thiện hồ sơ tại Vietcombank thì hạn mức rút tiền mặt theo quy định của từng sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank.

Rút tiền mặt từ thẻ tín dụng là hình thức sử dụng thẻ tín dụng để ứng tiền mặt tại ATM thay vì dùng thẻ ghi nợ hay thẻ ATM. Khi đó, số tiền rút từ thẻ bị tính là dư nợ tín dụng chứ không được coi là giao dịch rút tiền từ tài khoản tiết kiệm hay tài khoản thanh toán./.