VietinBank và BIDV tiên phong dịch vụ rút tiền bằng căn cước công dân.

Nguồn vnplush
Việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip để rút tiền tại các cây ATM sẽ giúp khách hàng giảm thiểu mọi nguy cơ giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn tối đa trong các giao dịch tài chính.

VietinBank và BIDV tiên phong dịch vụ rút tiền bằng căn cước công dân.

Hiện BIDV đang triển khai chấp nhận căn cước công dân chip trên kênh giao dịch tự động tại 9 điểm trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh. Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phối hợp với CO6 triển khai mở rộng trên toàn hệ thống và trên ứng dụng BIDV SmartBanking để gia tăng trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng căn cước công dân chip trong giao dịch ngân hàng.

Tại VietinBank, khách hàng chỉ cần chiếc thẻ căn cước công dân (có gắn chip) là có thể thực hiện giao dịch rút tiền tại các ATM của VietinBank. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VietinBank và C06 nhằm mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, an toàn bảo mật cho khách hàng.

VietinBank và BIDV tiên phong dịch vụ rút tiền bằng căn cước công dân.