Hướng dẫn thêm và hỗ trợ mở thẻ tín dụng nhiều kênh khác nhau.

Bằng việc nhanh nhất hỗ trợ Quý Khách Hàng. Chúng tôi Mr Thẻ gửi đến các thông tin như các dịch vụ thẻ tín dụng tại các ngân hàng dễ đăng ký phát hành thẻ tín dụng.

Hướng dẫn thêm và hỗ trợ mở thẻ tín dụng nhiều kênh khác nhau.

Cakebank by VPBANK ( Ngân hàng số việt nam thịnh vượng).

Việc đăng kí rất đơn giản thực hiện đúng chỉ 3 bước:

  1. Tải app tại đây.
  2. Điền các thông tin cơ bản.
  3. Đăng nhập và tạo thẻ tín dụng trong 1 phút.

Lưu ý: Kinh nghiệm cho thấy rằng muốn sở hữu thẻ CAKEBANK phụ thuộc vào các yếu tố điểm tín dụng tốt. Nếu có bị thất bại trong việc đăng kí 7 ngày sau đăng kí lại nhé.

LIOBank by OCB ( Ngân hàng số Phương Đông).

  1. Tải app tại đây.
  2. Điền các thông tin cơ bản.
  3. Đăng nhập và tạo thẻ tín dụng trong 1 phút.

Lưu ý: Kinh nghiệm cho thấy rằng muốn sở hữu thẻ LIOBANK phụ thuộc vào các yếu tố điểm tín dụng tốt. Phát hành thẻ trong 24h sau khi đăng kí và kích hoạt thẻ xong. Sau 12h có hạn mức tùy vào điểm tín dụng.

Ngoài ra ở các bài viết trước Chúng tôi cũng đã chia sẽ rất nhiều đường dẫn mở thẻ miễn phí tại đây.