Hướng thanh toán thẻ tín dụng tối ưu giải quyết nợ thẻ tín dụng.

Ở bài trước, Chúng tôi Mr Thẻ đã và đang mong rằng tạo ra nhiều hướng giải pháp thanh toán thẻ tín dụng một cách an toàn và mang đến sự giảm nợ trong thẻ của Quý Khách Hàng.

Với một kịch bản sở hữu tài khoản TPBank và phải có tiền trong đó. Tạo lịch chuyển khoản hằng ngày đến thẻ tín dụng của mình. Quý Khách Hàng được gì?

  • Lịch sử thanh toán nợ tốt giảm dư nợ cho đến kỳ thanh toán.
  • Có thể tăng hạn mức tại thẻ tín dụng được thanh toán.
  • Có thể được TPBANK cấp hạn mức lên đến 100 triệu đồng.

Tạo một kỷ luật thanh toán thẻ đúng hạn tăng điểm tín dụng CIC trong tương lai mỗi Khách Hàng.

Hướng thanh toán thẻ tín dụng tối ưu giải quyết nợ thẻ tín dụng.