Mở rộng các khu vực chi nhánh nhỏ.

Cùng với sự nỗ lực không ngừng cùng các Cộng Sự. Chúng tôi Mr Thẻ đang hỗ trợ nhiều nhánh nhỏ tại các vị trí địa lý gần xa tại Vũng Tàu.

Hỗ trợ thêm khu vực Bà Rịa, Bình Dương, Long Khánh, Biên Hòa, Long Thành đã có các bạn Cộng sự của Chúng tôi nhanh nhất đến và hỗ trợ rút tiền thẻ tín dụng theo hình thức chi tiêu mua sắm.

Mở rộng các khu vực chi nhánh nhỏ.