Thêm điểm giao dịch thẻ tín dụng tại Phú Mỹ.

Ở bài trước, Chúng tôi đã giới thiệu điểm rút tiền thẻ tín dụng tại Phú Mỹ. Ở bài này nhằm đáp ứng thêm các khu vực hỗ trợ, Các cộng sự của Chúng tôi luôn di chuyển để tiện việc giao dịch cùng Quý Khách Hàng. Rút tiền thẻ tại Phú Mỹ ra đời địa chỉ gần trụ sở VIB tại Phú Mỹ.

Địa chỉ: VIB 2439 Đường Độc Lập, P. Phú Mỹ, thị xã Phú mỹ, BRVT.

Thêm điểm giao dịch thẻ tín dụng tại Phú Mỹ.

Facebook: https://www.facebook.com/ruttienthephumyvungtau/

Website: https://ruttienthephumy.com/