Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán tiếp theo.

Ở bài trước với nội dung về thanh toán tuyệt đối đúng số tiền lẻ đến con số hàng ngàn, hàng chục. Bài này chúng ta sẽ biết thêm một số ngân hàng nữa nhé.

BẢN VIỆT:

Ngày 14.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán tiếp theo.

EXTRIMBANK:

Ngày 23.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán tiếp theo.

Ngày 25.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán tiếp theo.

PVCOMBANK:

Màu trắng bạc ngày 12, màu vàng ngày 19, Màu đen ngày 30.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán tiếp theo.

SCB: 

Ngày 9.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán tiếp theo.

SHIN-HAN

Ngày 15.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán tiếp theo.

Rất hy vọng các bài viết vừa qua Dịch vụ thẻ Vũng Tàu phần nào giúp Quý Khách Hàng nắm vững các ngày phải thanh toán thẻ tín dụng của mình. Tuyệt đối không trể nhé.