Câu chuyện cảnh giác cùng Quý Khách Hàng.

Ở các bài trước, chúng tôi đã chia sẽ thông tin có thể rằng các đối tượng lừa đảo từ Campuchia với rất nhiều các hình thức sau khi lừa xong rồi… còn lợi dụng Khách hàng có thẻ tín dụng chỉ đến các điểm rút tiền của Chúng tôi. Khẳng định rằng rút tiền thẻ Vũng Tàu không liên quan gì đến các thông tin này.

Câu chuyện cảnh giác cùng Quý Khách Hàng.

Thật là rất tinh vi trong mọi thủ đoạn này mong rằng GOOGLE & FACEBOOK chặn các thông tin GIẢ MẠO đó.