Điểm danh các ngân hàng ngày sao kê Quý Khách hàng lưu ý phần tiếp theo.

Ở bài trước, Chúng tôi rút tiền thẻ vũng tàu đã liệt kê các danh sách thẻ tín dụng ngày sao kê. Qua bài này Chúng tôi thêm thông tin cho hai loại thẻ VCB,TP.Bank nhé.

Hỏi: Ngày sao kê của thẻ tín dụng VCB – Trả lời: Ngày 20 hàng tháng. Sau ngày sao kê, chủ thẻ có tối đa lên đến 15 ngày để thanh toán cho ngân hàng. Vậy ngày ~ Ngày 5 tháng sau khách hàng phải thanh toán nhé.

Điểm danh các ngân hàng ngày sao kê Quý Khách hàng lưu ý phần tiếp theo.

Hỏi: Tương tự TP.Bank ? Trả lời: Ngày 10 hàng tháng. Sau ngày sao kê, chủ thẻ có tối đa lên đến 15 ngày để thanh toán cho ngân hàng. Vậy ~ trước ngày 25 tháng này khách hàng phải thanh toán nhé.

Điểm danh các ngân hàng ngày sao kê Quý Khách hàng lưu ý phần tiếp theo.