Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán.

Nhằm tuyệt đối không quên ngày phải thanh toán các loại thẻ tín dụng của Quý Khách Hàng. Ở bài viết này Chúng tôi đáo hạn thẻ tín dụng Vũng Tàu viết vài dòng điểm danh nhé.

TECHCOMBANK:

Màu vàng ngày 20.

Màu xám ngày 25.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán.Màu trắng ngày 21.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán.

 

Ngoài ra còn các màu khác Chúng tôi sẽ cập nhật trong các bài viết mới.

MBanks:

VISA ngày 20.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán.

JCB, MC Credit ngày 23.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán.

Còn tiếp.