Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

Với việc nhanh chóng thanh toán các khoản dư nợ thẻ tín dụng chính xác ngày cũng là một cách nâng cao CIC của mỗi khách hàng trong suốt quá trình dụng thẻ tín dụng. Ở bài trước Chúng tối đã viết về hai ngân hàng Techcombank & Mbank. Ở bài này sẽ nói về HDBank & Sacombank.

HDBANK:

Màu vàng ngày 30.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

Petrolimex ngày 4. 

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

Vietjet Air.com ngày 11.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

 

SACOMBANK:

Màu đen VISA Infinite, Platium ngày 30.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

Màu đen JCB ULTIMATE ngày 9.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

Màu xanh TIKI ngày 5.

Danh sách các loại thẻ tín dụng đến hạn thanh toán tiếp theo.

Còn tiếp…