Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Với các bài viết trước, dịch vụ thẻ vũng tàu cũng đã nói về vấn đề thanh toán thẻ tín dụng. Bài này mình sẽ thống kê thêm các thẻ ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng nhé.

VPBANK:

Lần lượt là ngày 5, 7.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Cake By VPBank:

( Ngân hàng số VPBANK).

Ngày 4.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Ngày 9.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Ngày 11.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Ngày 25.
Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

VIB: 

Màu xanh ngày 4, 5.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Màu vàng ngày 9.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Màu đen ngày 14.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

TPBANK:

Evo ngày 4.

 

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Màu trắng xám, Vàng, Xanh đậm ngày 25.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng.

Còn tiếp…