Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng tiếp theo.

Với các ngân hàng đã được điểm danh ở bài trước. Bài này rút tiền thẻ Vũng Tàu nói thêm một vài ngân hàng nữa nhé.

BIDV:

Màu đen,màu xanh dương ngày 4. Màu vàng ngày 9.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng tiếp theo.

TECHCOMBANK:

Màu vàng ngày 5.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng tiếp theo.

HSBC:

Việc thanh toán dòng thẻ này rất lâu nên phải nạp tiền từ ngày 1 tây & ngày 8 nhé. Ngoài ra Standard Chartered ( Anh Quốc) và Citibank ( Hoa Kỳ).

Ngày 4.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng tiếp theo.

Ngày 11.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng tiếp theo.

MSB:

Ngày 4.

Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng tiếp theo.CIMB:

Ngân hàng đến từ Malaysia.

Ngày 11.Tổng hợp các ngân hàng có ngày thanh toán đầu tháng tiếp theo.

Còn tiếp…