BIDV ưu đãi khi mở thẻ tín dụng Platinum.

Nguồn vnexpress.

Khách hàng phát hành mới thẻ chính là BIDV Platinum có cơ hội nhận 1,5 triệu đồng, từ nay đến hết ngày 31/12/2022

Ưu đãi dành cho khách hàng phát hành mới thẻ và chi tiêu từ ba triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. Chương trình áp dụng với khách hàng phát hành mới thẻ chính là các loại thẻ BIDV Platinum. Người dùng cần đảm bảo chưa từng sở hữu thẻ tín dụng hạng Platinum nào của BIDV hoặc đã đóng tất cả các thẻ tín dụng hạng Platinum trước ngày 15/9/2021.

BIDV ưu đãi khi mở thẻ tín dụng Platinum.