Ngân hàng yếu kém: Sẽ có các cuộc ‘lột xác’ trong thời gian tới?

Nguồn vnplush
Lãnh đạo Vietcombank và MB khẳng định thời gian xử lý sẽ không quá 8-10 năm, đưa Ocean Bank và CB Bank thành các tổ chức tín dụng lành mạnh và hoạt động bình thường.
Ngân hàng yếu kém: Sẽ có các cuộc ‘lột xác’ trong thời gian tới?

Sau một thời gian khá dài tìm kiếm các giải pháp phù hợp, hai trong trong tổng số bốn ngân hàng yếu kém là Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng (CB Bank) và Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (OceanBank) cuối cùng cũng đã có hướng xử lý.

Tín hiệu vui với ngân hàng 0 đồng

Báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của Chính phủ nêu rõ trong thời gian qua, ngành ngân hàng đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp để xử lý ba ngân hàng mua bắt buộc là CB Bank, OceanBank, Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (Dong A Bank).

Ngành ngân hàng cũng đã tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại ngân hàng; sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, tiết giảm chi phí, triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn… trên nguyên tắc quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ đồng thời rà soát, hoàn thiện phương án cơ cấu lại theo định hướng mới.

[Trong 3 ngân hàng 0 đồng, OceanBank có kết quả xử lý nợ xấu tốt nhất]

Đáng lưu ý, báo cáo của Chính phủ cho biết hiện các cơ quan chức năng đã rà soát, hoàn thiện phương án cơ cấu lại theo định hướng mới và đã có phương án xử lý đối với CB Bank và OceanBank.

Đây là tín hiệu tích cực đối với hai ngân hàng này vì trong thời gian qua, nhiều lần Ngân hàng Nhà nước đã cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện phương án xử lý, cơ cấu lại. Trên thực tế, từ khi mua lại 3 ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra nhiều phương án, như sáp nhập, hợp nhất, bán cho nước ngoài… song tất cả đều chưa thành công.

“Cá mp” nào snhn trách nhim?

Ngân hàng yếu kém: Sẽ có các cuộc ‘lột xác’ trong thời gian tới?

Tại mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm nay, hai ngân hàng là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) cho biết sẽ thực hiện nhiệm vụ nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém từ Ngân hàng Nhà nước.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức hai ngân hàng này sẽ bị giao tổ chức tín dụng yếu kém nào nhưng theo thông tin được tiết lộ trước đó, MB sẽ nhận chuyển nhượng bắt buộc OceanBank. Nguyên nhân là vì tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 của OceanBank, ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc MB đã cho biết việc hợp tác với OceanBank vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là cơ hội của MB.